ברסלב

רבי נחמן מברסלב זי"ע נין ונכד לצדיק הקדוש אור שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע. בשנת תקל"ב ירד לעולם אור גדול, נשמתו הטהורה והזכה של רבנו הקדוש. לאחר שהתגברה הסתרה גדולה בעולם וציפורני המינים והאפיקורסים התחילו לאיים על עם ישראל, והצרות והגזרות התחילו לרדוף את עם ישראל, רחם השם יתברך על עמו והוריד לעולם את נשמתו הנוראה והגדולה של רבנו הקדוש אשר לא היתה כמותה מאז בריאת העולם. כדי שיחזק את ישראל ויעודד ויקיץ ויחדש ויחיה וירפא, ויתן רוח חדשה בעם ישראל: רבנו הקדוש רבי נחמן מ ברסלב נולד בעיר מעז'בוז' שבאוקראינה, בבית רבי ישראל בעל שם טוב ב-א' ניסן תקל"ב. בעודו רך בשנים עסק בפרישות מהעולם הזה, בתעניות, וסיגופים, טבילות בנהרות קפואים, תפילות, צעקות, זעקות, שוועות בבכיות עצומות להשם יתברך בהתבודדויות של שעות ארוכות ביערות הקפואים של אוקראינה, דבק רק בהשם יתברך תדיר ללא הפסקה, למד ביגיעה והתמדה את כל התורה, נב