לפניכם הקדמת ומבוא הספר כפי הדפוס המקורי

כריכת הספר "וצדיק באמונתו יחיה" כריכה פנימית
פתיחה והקדשות פתיחה והקדשות
פתיחה והקדשות הקדמת הספר
הקדמת הספר פתיחה והקדמה מאת ראש הישיבה הרב יוסף שובלי שליט"א
פתיחה והקדמה מאת ראש הישיבה הרב יוסף שובלי שליט"א פתיחה והקדמה מאת ראש הישיבה הרב יוסף שובלי שליט"א