ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
שיעורי תורה

שיעורי תורה - דרשות מפי מורנו ורבנו הרב הגה"צ רבי יוסף שובלי שליט"א


צופה יקר: עקב שאנו משתדלים בהפקת השיעורים ברמה מיקצועית, עלויות אחזקת הציוד הם למעלה מראש ומסתכמים בעשרות אלפי שקלים, וידוע שהאתר לא מתוקצב משום גוף וכל מטרתו לזכות את הרבים. על כן מדרך הטוב להטיב, קח גם אתה חלק באחזקת המערכת הקדושה בתרומה סמלית.
לתרומה: לחץ כאן - תרום.


בוא והרשם לקבלת עידכונים שוטפים של שיעורי תורה שנוספים למאגר:
 


ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+ -

ערוץ התורה - מידי שבוע מתעדכנים שיעורי תורה של ראש הישיבה, הרה"ג רבי יוסף שובלי שליט"א, לצפייה ולהאזנה באופן קבוע. מספר פעמים בשבוע מוסר ראש הישיבה שיעורי תורה נחמדים מפז ומפנינים, מעולפת ספירים, אשר מחיים את נפשות השומעים, כמים קרים על נפש עייפה, דיבורים מחזקים ומעודדים, לפי מצב הדור. חכו ממתקים וכולו מחמדים, מנפלאות תורתו אשר מחייה ומעודדת כל אחד.

עיניו כיונים על אפיקי מים, ברב תבונתו ועומק דעתו דורש הרב בכל חלקי התורה הקדושה; הן בתלמוד בבלי וירושלמי, מדרשים, ראשונים ואחרונים וכו' ומתוכם דולה פנינים יקרים לכל יהודי באשר הוא. השיעורים שנמסרים הם בנושאי פרשת שבוע, מוסר, התחזקות, אמונה ובטחון, מועדים, יראת שמים ותלמוד תורה כנגד כולם, מידות טובות ודרך ארץ, חסידות, השקפה אמיתית ונכונה, והתקשרות לצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור.
שיעורים בעמקות על פי הגמרא והמדרשים, מתובל על פי ספרי המקובלים. וב"ליקוטי מוהר"ן" ו"ליקוטי הלכות". ושאר ספרי החסידות, "תניא" ו"נועם אלימלך", ספרי בעל ה"תולדות יעקב יוסף", "אמרי נועם", "עטרת יהושע", "ערבי נחל", "שומר אמונים", "מאור ושמש", "דברי יואל", ובעוד ספרי חסידות רבים עד לגדולי האדמו"רים שבדורות האחרונים זי"ע.

כמו כן שיעורי תורה נעימים בהשקפה ומוסר בספרי גדולי הלמדנים וזקני המוסר של קלם, סלובודקא ונובהרדוק ותלמידיהם, עפ"י ספרי בעל ה"מכתב מאליהו", המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין, ובעל "שיחות מוסר ראש" ישיבת מיר רבי חיים שמואלוביץ, שיחות מוסר מתוך ספרי הרב שך, "מוסרי התורה" לרבי ירוחם הלוי ליבוביץ ועוד שיחות רבות בספרי גדולי המעמיקים זי"ע. שיעורים על פי גדולי רבותינו הספרדים מרן ראש גולת אריאל הבן איש חי (רבי יוסף חיים מבבל), החיד"א (רבי יוסף חיים דוד אזולאי) רבי יעקב אבוחצירא, כן בספרי חכמי תימן זכותם יגן עלינו אמן. וקצרה היריעה מלהכיל.

לאתרינו מועלים תמידין כסידרן חלק מתוך שיעורי תורה הרבים של מורנו ורבנו שליט"א הנמסרים כמה וכמה פעמים בשבוע, בפרט בישיבתינו הקדושה בקרית ים, באלעד, צפת ומירון. בשנים תשנ"ט עד תשע"ד.

כולם מוזמנים לדרשות, והכניסה היא ללא תשלום, הרב אינו גובה כסף חלילה על דרשותיו, והכל נעשה חינם לזיכוי הרבים ללא שום טובת הנאה עצמית, ההנאה היחידה של הרב שליט"א היא "ללמוד וללמד, לשמור ולעשות".

מן החובה לציין ולהדגיש, מורנו ורבנו הרב יוסף שובלי שליט"א, אינו מנהל את האתר, וכמובן אינו מתחזקו ומעדכנו ואינו נהנה מתרומותיו; הכל נעשה על ידינו, תלמידי ישיבתו הקדושה, מרצוננו הטוב להטיב עם הזולת את הטוב הגנוז שהטיב הקדוש ברוך הוא עמנו מאוצרו הטוב.

כל תרומה לאתר היא לתחזוק שוטף גרידא של האתר ותו לא. כל הרוצה לתת ידו ולזכות להשתתף בהוצאות הרבות הכרוכות באתרינו זה, מוזמן להשתתף ולהרים תרומתו בלינק זה תרום, כל תרומה תתקבל בברכה, ברכת השם עליכם.


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

 • אמונה
 • אני שמעתי את כל השיעורים של הרב ישר כוח לרב שיזכה לאריכות ימים אמן כן יהי רצון
 • צדיק יסוד עולם אשרינו שזכינו!!!!
 • אין כמו רבינו הקדוש דבריו דברי מים חיים<br>יקרב את משיח צדקינו אמן כן יהי רצון.
 • מרגשש
 • אני בתור ילד חילוני אני מתפעל ממה שהרב אמר
 • רבנו הקדוש
 • גדולתינו ותפארתינו יגלה משיח צדקינו
 • אהבת חינם
 • תודה רבה רבה רבה רבה אין אל הצדיק בעולם אני נולדתי למשפחה חילונית לכל דבר לפני שנה נסעתי להודו ופתאום היה לי חשק לקרוא תיקון הכללי אז נכנסתי דרך האתר ופתאום אני מוצא את עצמי במיטה ...

ברסלב מידות - חדשות

השיעורים הנפלאים שעודכנו השבוע לצפייה ישירה ולהאזנה

"יהדות זו אחריות"
"כחו של יצחק"
"מתאבק בעפר"
"חיזוק בשמחה"
"הספר והסייף ירדו כרוכין מן השמים"
"ההצטערות היא שלימות החסרונות"
לדף שיעורי תורה לחץ כאן: שיעורי תורה.

חדש! ערוצים יומיים חדשים על הפרשה

הוספו ערוצים חדשים לשיעורי התורה על פרשת השבוע! פרשת השבוע בהשקפת ברסלב, חידושים מרבני חבד, דברי מוסר לאור הפרשה מהחפץ חיים, ביאורים מחכמי המזרח ועוד צפויים לעלות בקרוב! הכנסו לדף שיעורי התורה

´תומר דבורה´ בסדר חודשי לצפייה/שמיעה

ספר המוסר הענק ´תומר דבורה´ לרבי משה קורדווירו (הרמ"ק) מסודר ב-30 שיעורים קצרים (2-5 דק´) הניתנים להורדה לצפייה/שמיעה לסיום הספר תוך חודש ימים.
הכנסו לערוץ תומר דבורה: הכנסו והורידו את ספר המוסר ´תומר דבורה´ לרמ"ק

עדכונים בגלריית "נווה צדיקים" - גלריית סרטונים של גדולי ישראל

עדכון אחרון:

"החלבן" רבי חיים כהן שליט"א: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי לוי נחמני זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי ציון ברכה זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי משה טייטלבוים מסטמאר זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל - רבי מרדכי שלום יוסף פרידמאן: לחץ כאן לצפייה בסרטון

האדמו"ר רבי יצחק מפשווארסק זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

לחץ כאן לכניסה לגלרייה: סרטונים של גדולי ישראל.

הרשמה לקבלת עדכונים שוטפים!

לחצו כאן לדף שיעורי תורה להרשם!

סדר יום לכל חסיד ברסלב

סדר יום ייחודי (לכל חסיד ברסלב) שתיקן הצדיק רבי יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד - סעיפים לסדר יומו של היהודי עפ"י דעת רבי נחמן מברסלב זי"ע לזכות לתיקון אמיתי בעלום הזה ולחיי העולם הבא.
לחץ כאן לסדר היום!

לדף כל החדשות לחץ כאן
חנות ברסלב - כנס לחנות תשמישי קדושה


ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+

ברסלב סרטונים חוק נתן תמונות צדיקים הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005