old id === 102| new id === 1024
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

יגל יעקב ישמח ישראל - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - יגל יעקב ישמח ישראל

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 938 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אדר א' תשע"א
יגל יעקב ישמח ישראל - פרשת וישלח, אור ליום ב´, תש"ע
בתחילת השיעור- דיבורים חשובים מליקו"ה בענין החשיבות להיות בשמחה ולהתרחק מן העצבות שעל ידה עיקר התגברות יצה"ר עלינו. עוד בשיעור- כל יהודי מוכן למסור נפשו ליהדות עפ"י סיפור על יהודי שנשתמד וזמרים מזרחיים מפורסמים שרואיינו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות