old id === 107| new id === 497
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

התקבצות קהילתינו בציון רבי יהודה בר אילעי - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - התקבצות קהילתינו בציון רבי יהודה בר אילעי

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1224 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אדר א' תשע"א
התקבצות קהילתינו בציון רבי יהודה בר אילעי - ערב ומוצאי יום הכיפורים, תשס"ט
קטעים ממראות ההתקבצות בציון הקדוש.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות