old id === 112| new id === 373
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

טובה הארץ מאוד מאוד - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - טובה הארץ מאוד מאוד

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1679 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב אדר א' תשע"א
טובה הארץ מאוד מאוד - פרשת שלח לך, צהרי ב´, תש"ע
דברי חיזוק וחידושים על הפרשה עפ"י ספרים ´פרדס מרדכי´, ´משלי יעקב´, ´ליקוטי הלכות´, וסיפור מעשה שהיה ומוסר נפלא. עוד, לימוד זכות על המרגלים, ובסיום חיזוק לנפש לא להתייאש לעולם!!


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות