old id === 1166| new id === 538
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

אורו של הצדיק זה הוא פתח גן עדן - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - אורו של הצדיק זה הוא פתח גן עדן

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1474 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' כסליו תשע"ג
אורו של הצדיק זה הוא פתח גן עדן - פרשת חיי שרה, אור ג´, תשס"ד
סיבת השתוקקותו של אברהם אבינו כל ימיו למערת המכפלה, מקום קבורת שרה, משום שזהו פתח גן עדן וזהו אורו של הצדיק, אותו זכה אברהם אבינו לראות ולעומת זאת מעפרון הוא נעלם. וכך כל יהודי צריך לכסוף ולהשתוקק כל ימיו לזכות לראות את אורו של הצדיק ולטעום ממנו, שזהו טעם מתוק וערב שאין כמותו, אך בכדי לזכות לכך עליו לתקן את מעשיו הרעים המעכירים שכלו ומחשיכים את זה האור ממנו. עפ"י ליקו"מ י"ז.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות