old id === 1575| new id === 654
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

תשובה בעניין הוצאת ממון לדברים שבקדושה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - תשובה בעניין הוצאת ממון לדברים שבקדושה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1180 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה שבט תשע"ג
תשובה בעניין הוצאת ממון לדברים שבקדושה - פרשת משפטים, אור ג´, תשס"ה
תשובה בעניין כיצד על היהודי לראות ולחשב הוצאותיו לדברים שבקדושה לעומת הוצאות לדברי חולין של העולם הזה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות