old id === 1741| new id === 878
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

אש המשפט וקדושת השבת - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - אש המשפט וקדושת השבת

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 835 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר תשע"ג
אש המשפט וקדושת השבת - פרשת ויקהל, אור ה´, תשס"ד
עפ"י ליקוטי הלכות תערובות הלכה ה´. קירוב נפשות ליהדות זהו עסק גדול ומורכב מאוד, לאו כל אדם יכול לעסוק בעבודה קדושה זו, על המקרב לדעת את מי לקרב ואת מי לא, איך ומתי. רק האדם המקורב אל צדיק האמת ושזוכה לבחינת "אש המשפט" דהיינו לעשות מתורות תפילות ולעשות לעצמו משפט והתבודדות, יכול לעסוק בעסק קירוב הנפשות אל השם יתברך. עוד, המקרב נפשות הוא חשוף לרע השוכן אצל המתקרבים הרחוקים מהשם יתברך, וכדי להנצל שאותו הרע לא יזיק לו הוא צריך להיות מחובר ומקושר לצדיק האמת שבדור ולקרב על ידי עצות הצדיק. הצדיק הוא היחיד בדור שיכול להעלות שעשועים והתפארות לפני מלך מלכי המלכים אפילו מהיהודי הכי רחוק מהיהדות, שגם בו הבורא ישמח ויתפאר מהנקודות הטובות שהצדיק מצא בו והעלה לשמיא.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות