לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת ויקרא

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 470 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' ניסן תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, יום ה´, ג´ ניסן, תשע"ג
"מאמר היסורים הם דרך להתעורר לשוב בתשובה" כשאדם חוטא והקב"ה חס עליו שלא ישתקע בחטאו, אז הקב"ה מצוה לשכינה הקדושה שתעורר את האדם לשוב ע"י שהיא מביאה עליו יסורים. ומבאר כי מי שרגיל לקום בחצות הלילה אז זכות תורתו מביאה בליבו לעמוד על חטאיו ולשוב מהם, ואינו צריך להתעוררות היסורים. ומוסיף ומבאר שמה שמצינו בדוד שהגם שקם בחצות עם כל זה באו עליו יסורים לעוררו לשוב, הנה בדוד היה הענין כך כי חטא במידת השכינה שהיה מושרש בה, ולכן הוצרך להתעורר על ידה, ונתיסר על ידי בנו אבשלום, כמבואר בפנים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות