לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת צו

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 482 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ז' ניסן תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת צו - פרשת צו, יום ב´, ז´ ניסן, תשע"ג
"מאמר המקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה" מבואר בו כי יחוד יסוד ומלכות יהיה בשלמות לעתיד לבוא. ומבאר כי המתרחק מכל חטא גורם לעורר עליו את מידת הקדושה מלמעלה, וזוכה להתקדש. אבל הנמשך אחר חטא והטומאה הנה זה מעורר עליו את רוח הטומאה מלמעלה. ומפרש כי בני אדם התחתונים הם בעלי בחירה, והם במעשיהם ממשיכים על עצמם את אשר בחרו. ומבאר עוד כי גם בדיבור מעוררים כנגדו דיבור עליון, הן לטב והן לביש. ומכאן נמשך לבאר על פי סוד כי במעשה נטילת ארבעת המינים שבלולב שבהם רמוזים שבעה חסדים, אנו גורמים לעורר את מידת החסד לעולם, ועל כן אנו נוטלים אותם לחים ולא יבשים, כדי לעורר על ידם את הגשמים, ונמשכים חסדים וברכות לעולם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות