לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת שמיני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 435 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ד ניסן תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת שמיני - פרשת שמיני, יום א´, כ´ ניסן, תשע"ג
"מאמר העוסק בתורה מכניע את הדינים" כי התורה כולה היא שם של אחד של הקב"ה, ועל ידה נברא העולם ונברא האדם. כי התורה מלמדת את האדם שלא יחטא, ואם חטא הנה התשובה לפניו. ומבאר כי בצורת אות ב´ שמתחילה בה התורה יש רמז: שהבא לעסוק בתורה מסייעין אותו, אבל המתרחק ממנה אזי גם התורה מתרחקת ממנו. וממשיך ומבאר כי העוסק בתורה גורם יחוד שם הקדוש והוא מתדבק בקב"ה, ואלו העוסקים בתורה בלילה משתתפים עם השכינה, ובבוקר חוט של חסד משוך עליהם, והם מתחברים עם השכינה ועם כוכבי בוקר להראות לפני הקב"ה ולזמר יחד, ובכוחם נשברים ונכנעים כל הבעלי הדין.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות