לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת שמיני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 466 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, יום ה´, כ"ד ניסן, תשע"ג
"מאמר חומר איסור מאכלות אסורות" לפי שהמאכלות נעשים חלק מהאדם, ואם המאכלות אסורות אזי גורמים לו לחטוא, לכן שייך לומר שאחר פטירתו עונשו ודינו הוא בגין שלא נזהר בכשרות המאכלים, ונענש על כך בחומרה לפי שנטמא גופו ונפשו ונדבק בסטרא אחרא, וכן נחשב לו כחטא בעבודה זרה שנאמר גם בה "תועבה". ומבאר כי הגוים שורשם מצד הטומאה, אבל ישראל שחלקם קודש אסורים לשקץ גופם במאכלות הטמאים. אכן לפי ששורש ישראל קדש, לכן אם חזרו בתשובה נטהרו ושבו לקדושתם. ומסיק כי לעתיד יטהר הקב"ה לישראל, ויקראו כולם קודש.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות