לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת שמיני

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 451 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, יום ו´, כ"ה ניסן, תשע"ג
"מאמר זכירת יום השבת" ומבאר בו שיש מצות "זכור" בשבת, המורה על זיכרון המנוחה של העולם הבא, כי השבת מעין עולם הבא היא. ומבאר כי הזכירה היא על ידי הקידוש הנעשה בלילה וביום. וממשיך ומבאר כי "זכור ושמור" הם כנגד מידת לילה ויום, וכנגד יחוד קב"ה ושכינתיה, להורות שבשבת יש יחוד בכל הפרצופים ונשפע שפע והארה מכולם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות