לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת בהר

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 455 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ' אייר תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת בהר - פרשת בהר בחוקותי, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ג
"מאמר סוד יציאת עבד עברי בשביעית" ומבואר בו כי כיון שעבד עברי הוא יהודי נימול, לכן יש לו חלק בשכינה הקדושה שהיא מדרגה השביעית, ולזה יוצא לחופשי בשנת השבע, כי השמיטה אינה רק מנוחת הארץ אלא גם מנוחת הנפשות, כדוגמת השבת. ומבאר עוד כי עבד עברי שיש עליו את עול אדונו פטור מחלק מהמצוות, ומכאן לומד שצריך כל אדם לקבל עליו תחילה עול מלכות שמים ועל ידי זה יבוא לקבל עליו בנקל עול מצוות.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות