לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בהר

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 786 | לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"א אייר תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בהר - פרשת בהר בחוקותי, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ג
"מאמר סוד יראת ה´ וקבלת עול מלכות שמים" מאמר זה הוא המשך למאמר הקודם, ומבואר בו כי המלכות נקראת "יראה", והיא הפתח והשער להיכנס דרכיה לעבודת ה´, והיא ענין "קבלת עול מלכות שמים" שצריך להקדים לקיום התורה והמצוות. ומכאן מבאר שעבד היה לו עול אדונו היה תחת שליטת החיצונים ולא זכה לשליטת המלכות, ועכשיו בשביעית יוצא לחרות ונדבק במלכות ויכול לקיים מצוות ככל ישראל. וממשיך כי עבד המסרב לצאת לחרות בשביעית גורם לעצמו ירידה גדולה אל החיצונים, עד שאין כח במלכות להוציאו בשביעית הבאה, ועל כן נשאר עד היובל שהיא מידת הבינה שיש בה כח להעלותו, ומבאר שסוד רציעת האוזן אצל הפתח היא הוראה על הפגם שיצא מתחת המלכות הקדושה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות