לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בהר

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 518 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"א אייר תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בהר - פרשת בהר בחוקותי, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג
"מאמר סוד השגחה פרטית וביטחון" צריך האדם להיות תמיד בוטח בקב"ה ולהתבונן שכל מעשה העולם מושגחים על ידו ואינם על ידי סיבה וטבע, ומי שנוהג כן זוכה להיות מושגח בפרטיות, ואפילו בעלי בחירה לא יוכלו להרע לו רק בשליחות ההשגחה. ומבאר עוד כי על ידי המעשים טובים מעורר האדם את המידות העליונות להשפיע השפע, כדוגמת מצוות הצדקה שאדם נותן, ולבו בטוח שלא יבוא לחיסרון אלא אדרבא הוא מעורר את המידות העליונות אל היחוד, וזוכה בביטחונם לשפע רב. ומפרט את יחוד המלכות עם היסוד הנעשה על ידי התעוררות התחתונים. ומסיים שזה עניין הברכה הנמצאת אצל שומרי השמיטה, כי בביטחונם לקיים רצון ה´ הם מעוררים את שפע היחוד, ומתברכים בשפע רב.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות