old id === 2113| new id === 2252
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת במדבר - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת במדבר

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 562 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת במדבר - פרשת במדבר, יום ד´, כ"ח אייר, תשע"ג
"מאמר במצוות מעשיות ובדיבורי התפלה נתקנים העולמות" תיקון ד´ עולמות אבי"ע נעשה על ידינו בחיצוניות ובפנימיות, ומבאר כי אנו מקדימים את תיקון חיצוניות העולמות על ידי קיום ד´ מצוות מעשיות שהם: יפנה לצרכיו ויטול ידיו לתפלה, יתעטף בציצית, יניח תפילין של יד, יניח תפילין של ראש. ואחר כך אנו מתקנים את פנימיות העולמות בדיבורי התפלה שהם: קורבנות וזמירות ויוצר ותפלת לחש. ומסיק כי לעולם צריך להקדים את תיקון המעשה לפני תיקון בדיבור. והמשך המאמר מבואר לקמן ביום ה´.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות