לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת במדבר

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 556 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, יום ה´, כ"ט אייר, תשע"ג
"מאמר סוד נפילת אפים כראוי וסגולתו" מאמר זה הוא המשך למאמר הקודם ומבואר בו סוד נפילת אפים שבה מזמור לדוד אליך ה´ נפשי אשא. ומבאר כי אחר שתיקן האדם את החיצוניות ופנמיות העולמות, וזכה לגרום יחוד בסיום תפלת העמידה, הנה עתה צריך הוא להתודות ולקבל על עצמו מסירות נפש והוא על ידי אמירת מזמור זה, וסגולתו לכפר על חטאים שמתכפרים רק בזמן המיתה. אכן מזהיר שלא כל אדם ראוי לכך, כי צריך להיות בלב שלם ובאמת, ואם אינו כך גורם ח"ו נזק לעצמו. (ומטעם זה נהוג ברובא דעלמא כי הנופלים על פניהם לא אומרים מזמור זה, והאומרים מזמור זה לא נופלים על פניהם).


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות