לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת במדבר

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 516 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, יום ו´, א´ סיון, תשע"ג
"מאמר מנוחת הרשעים בגיהנם בשבת" בשבתות ומועדים אש הגיהנם שוקט, ואין הרשעים נדונים בו, מלבד הרשעים הנדונים שם לדורי דורות ומחללי שבתות ומועד בעל כרחם. ורבי יהודה סובר שרק הגוים שומרים שם שבת בעל כרחם. ומסיק כדעת תנא קמא שמחללי שבתות נידונים בגיהנם גם בשבת.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות