לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת נשא

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 400 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת נשא - פרשת נשא, יום א´, ג´ סיון, תשע"ג
"מאמר האדם נותן דין וחשבון בשעת השינה בלילה" משעת מנחה גדולה מתעוררים הדינים מצד ז"א, ובבוא הלילה מתעוררים הדינים מצד המלכות, ובשעת השינה בלילה טועמים כולם טעם מיתה. ובשעת חצות לילה מתעוררת המלכות להיתקן אל היחוד בכח הצדיקים הנעורים אז ועוסקים ושירות ותשבחות ובתורה, ובבוא הבוקר נעשה היחוד. ומבאר כי בלילה בשעת השינה נשמת בני אדם עולה ונבחנת על מעשיה, והיא מעידה עליהם, ומבאר כי אפילו כל מילה שהוציא אדם מפיו ביום, נבחנת עתה, ואם הוא דיבור של תורה ותפלה הנה הוא עולה למעלה וגורם עילוי לנשמתו. אבל אם הוא דיבור רע, הנה נרשם חטא ורושם בגוף האדם, וניכר ליודעים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות