לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת נשא

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 611 | לפני 9 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת נשא - פרשת נשא, יום ב´, ד´ סיון, תשע"ג
"מאמר הצדיק והרשע משפיעים על כל העולם" חבר הקיני נפרד מן הרע על ידי שנתגייר ודבק בקב"ה. ומבאר שכן הוא בכל אדם שעל ידי שעוסק בתורה נפרד מן הרע וממשיך עליו רוח קדושה מן השמים, והוא מקיים ומתקן את העולמות כולם. אבל החוטא פוגם בכל העולמות, כמשל הקודח בספינה שמזיק לכולם. ומסיק כי המקיים מצווה אחת מטיב לעולם כולו, והעובר על מצווה אחת מזיק לעולם כולו ופגם בשם הוי"ה ב"ה, ועל כן אנו מתפללים שהקב"ה יצילנו מן הרשעים ומהתעוררות הדין הנעשית על ידי פגמיהם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות