לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת נשא

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 373 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת נשא - פרשת נשא, יום ג´, ה´ סיון, תשע"ג
"מאמר סוד פגם הסוטה ובדיקתה" מבואר בו כי האישה הסוטה מועלת בבעלה וגם בשכינה הקדושה שבה שורש הנקבות בעולם. ומבאר שלפי שהכהן גורם בעבודתו יחוד בין השכינה להקב"ה, לכן הוא העוסק בפרשת סוטה. ומבאר שאף על פי שהכהן מידתו הוא חסד ואיך העונש והדין בסוטה נעשה על ידי הכהן, והטעם הוא כי בזה הוא מרבה שלום בעולם כאשר האישה נקיה מחטא, וכאשר היא חוטאת הדין נעשה בה מצד השם הקדוש. ומבאר את סדר כתיבת השם הקדוש שהיה פועל בהסמכת מידת הרחמים והדין.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות