לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת נשא

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 650 | לפני 9 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג
לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת נשא - פרשת נשא, יום ד´, ו´ סיון, תשע"ג
"מאמר חומר פגם גילוי שער הראש באישה" אישה צנועה נמשלה לגפן שאינה מקבלת נטיעה אחרת, ובזה זוכה להוציא ענפים לכל צד שהם רומזים לבנים הגונים. ומבאר כי צניעותה הוא להימצא בירכתי הבית ולא תהיה יצאנית בשוק. מפליג בחומר גילוי השער באישה, שגורמת נזק גדול לבעלה ולבניה, ומשרה את אור הטומאה בבית. ומבאר כי אין האיסור רק מחמת פריצות, אלא שגם כוחות הדין שבהם נאחזים החיצונים מתעוררים על ידי גילוי שערה, ועל כן אסור לה לגלות את שערה גם כשהיא לבדה בביתה. ומסיק כי האישה הזהירה בצניעות זוכה לבנים כשתילי זיתים שהם חשובים מכל האילנות, ובעלה מתברך בשבילה ברוחניות ובגשמיות, ובעשירות ובנחת דקדושה מהילדים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות