לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בהעלתך

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 503 | לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, יום ג´, י"ב סיון, תשע"ג
"מאמר סוד המנורה והמזבחות והקטורת שבמקדש" ומבואר בו כי המנורה רומזת לשכינה הקדושה, ולכן היה אהרן הכהן שבחסד מדליק אותה, והיתה עומדת בהיכל ששם מקום מזבח הקטורת, וההדלקה וההקטרה היו נעשים כאחד, כי הקטורת רומזת להתעוררות שפע הבינה לשמח את המלכות. וכן מזבח הזהב שעליו הקטורת היה משפיע במזבח העולה שבמלכות. כלל העולה הוא שלעולם הבינה משפעת שמחה במידת המלכות לצורך התחתונים. ומסיק בשבח הקטורת שהיתה מבטלת את הדינים ומסלקת את המגפה, ומעוררת שמחה בעולם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות