לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת קרח

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 564 | לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת קרח - פרשת קרח, יום א´, כ"ד סיון, תשע"ג
"מאמר גנות המחלקת ומעלת השלום" העוסקים בתורה והולכים בדרכיה זוכים להינצל מכל פורענות בעולם הזה והבא, וזוכים לחיים אמיתיים, ואילו היו עוסקים ישראל בתורה כראוי לא היו נמצאים עוד בגלות. והעוסקים בה כוללים את מידת הדין במידת הרחמים, אבל הרשעים מהפכים את מידת הרחמים לדין. ומכאן מבאר כי קרח רצה להפך את המידות ולהשליט את השמאל בימין, ונטל לעצמו את המחלוקת שהיא הפך השלום. ומבאר כי היחוד בין התפארת למלכות הוא על ידי היסוד הנקרא שלום, וקרח שבחר במחלוקת וחלק על התורה פגם ביחוד. ומבאר עוד שמטעם זה אסור לדבר דברי חול בשבת, כדי שלא להשליט את החול בקודש, ולגרום פירוד בין המידות.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות