לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - רצונות וכיסופין מנצחים את הכל

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 894 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג
רצונות וכיסופין מנצחים את הכל - פרשת שלח לך, אור ב´, תשס´´ט
חיזוק גדול ליהודי להתחזק כל ימיו ברצונות וכיסופין לדברים שבקדושה, להתקרב לצדיק ולהיות יהודי כשר, ואם יתמיד בכך כל ימיו, אין דבר שיוכל למנעו מלהשיג את מבוקשו ומובטח לו שיזכה ויצליח להתקרב לצדיק ולכל הישועות הנצרכות לו. על פי שיחות הר"ן רנ"ט, ר"ס.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות