לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת קרח

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 653 | לפני 9 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת קרח - פרשת קרח, יום ו´, כ"ט סיון, תשע"ג
"מאמר סוד איסור הדלקת אש בשבת" ומבואר בו כי לפי שבהתקדש השבת נדחית קליפת נוגה הנקראת מדורה לתהום, ולכן אפילו אש הגיהנם שובת בשבת, ורק במוצאי השבת היא מתעוררת לצאת, ונכנעת על ידי הבדלת הנר. לכן אסור לנו להדליק אש בשבת כדי שלא לגרום לזו הקליפה להתעורר. ומבאר עוד כי האש המזבח הותרה בשבת, כי אדרבא היא הדוחה את החיצונים. ומסיים כי בהתקדשות השבת מאיר אור העליון ומתפשט בכל העולמות, והשכינה נתקנת על ידי השתדלות ישראל התחתונים לסדר שולחנם כפי יכולתם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות