לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת חקת

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 453 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת חקת - פרשת חקת, יום א´, א´ תמוז, תשע"ג
"מאמר סוד טהרת פרה אדומה" מצוות פרה אדומה בסגן כהונה ולא בכהן הגדול כי סודה לברר ולא ליחד. וסוד הפרה הוא לתיקון השכינה ולהעלותה מן הקליפות, ולהחליש את כח הקליפות, ולכן כל מעשיה בשבע. והיא באה לטהרה ולא לתוספת קדושה. ומסיק כי כשהעולם שורה בדין מחמת אחיזת הקליפות, וצד הטומאה מתרבה בעולם, הנה במעשה הפרה נטהרת המלכות מן אחיזת הקליפות.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות