לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת חקת

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 466 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת חקת - פרשת חקת, יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג
"מאמר הצדיקים נפטרים מתפללים על החיים" סדר פטירת אהרן על ידי אחיו משה, וזכותו של אהרן היה איש שלום ומשמש בקודש שעמדה לו לזכות לכבוד גדול בפטירתו. ומבאר רשב"י כי שלושת האחים אהרן, משה, ומרים נקברו במקומות שונים, כי במקום שהיו ישראל עתידים לחטוא שם נקברו, כדי שיגינו על ישראל ובזכותם ינצלו, אכן מבאר גם טעם בפנימיות למקום קבורתם, והוא כסדר המידות העליונות. ומסיק כי בשעה שישראל בצרה ושבים בתשובה, אזי הקב"ה מעורר לצדיקים הנפטרים להודיעם, והם בתפילתם מבטלים הגזרה. ומבואר כי לפעמים גורם החטא את הצרה ואז הקב"ה מודיע לצדיקים, אלא אנו שבים בתשובה גדולה הולכים לבית חיים ומודיעים להם להעתיר בעדנו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות