לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת חקת

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 457 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת חקת - פרשת חקת, יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג
"מאמר התעוררת השפע בשלימות היא לפי כוונת המעורר" ומבואר בו כי הבאר שהיתה במדבר היא סוד השכינה הקדושה, וכשישראל היו צריכים למים היו אומרים שירה לפני השכינה, ואז היה נשפע מים בבאר לצורך כל ישראל. ומכאן מבאר כי כל הרוצה להמשיך שפע מלמעלה לצורך פעולתו, צריך לעורר בסדר כראוי ובכוונה. ומבאר שכן הוא גם בענייני הכישוף והחיצונים שרק מי שיודע לעורר יכול לפעול. ומכאן מסיק שאין די בקיום מעשה המצוות ובאמירת התפילה לפעול להמשיך שפע ולמלא בקשתו, אלא צריך כוונה בשלימות ובאמת, כי אלו שאינם מכונים כראוי הנה הם מושכים רק שפע הכרחי לקיום העולם, אבל הצדיקים המכונים ממשיכים שפע ממקום המחשבה, ובזכותם מתברכים כל העולמות, והקב"ה מתאווה לתפלת הצדיקים כשצריכים ישועה וקוראים לו בתפילתם באמת, וכשהם בצרה הוא מושיעם אפילו שלא התפללו על צרתם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות