old id === 2339| new id === 318
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

השגחה מול טבע - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - השגחה מול טבע

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 2102 | לפני 6 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג
השגחה מול טבע - פרשת בלק, אור ו´, תשס"ד
דברי חיזוק נפלאים באמונה! הקדוש ברוך הוא נמצא עם היהודי בכל עת ומצב בחייו. גם בתוך הצרות והבעיות הבורא מצוי ומשגיח על היהודי ויכול להושיעו ברגע אחד כהרף עין, לכן אסור לו לאדם לפחד משום דבר מלבד מהקדוש ברוך הוא. כשעוברים על האדם צרות ויסורין צריך לפשפש במעשיו ולעשות תשובה, להאמין ולהבין שכל אלו היסורין הם אך ורק לטובתו מאת הבורא להועיל לו לכפרת עוונותיו, וכאשר יקבל את היסורים באהבה ובשמחה יתכפרו לו כל עוונותיו, ויהיה לו תיקון אמיתי בעולם הזה ובעולם הבא.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות