לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת פנחס

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 726 | לפני 9 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת פנחס - פרשת פנחס, יום ד´, י"ח תמוז, תשע"ג
"מאמר חיוב בקשת הפרנסה בפותח את ידך" מה שאמרו חז"ל שהאומר אשרי ג´ פעמים בכל יום הוא בן עולם הבא, מטעם שיש בו הוראת האמונה בפרנסה. הנה שתי פעמים הם חיוב כנגד בקשת פרנסה לכל הברואים, העשירים בהרחבה, והעניים בהסתפקות, בבוקר ובערב ומה שאנו מקדימים לומר גם בזמירות הוא נתינת שבח לשכינה והתעוררות אליה להשפיע פרנסה, אבל לא בקשה. ומבאר שאחר שמעוררים אנו שפע העליון קודם התפלה, הנה אחר כך אנו מבקשים פרנסה לנו. אכן המנוחה אנו מקדימים לבקש קודם התפלה, שאז עדיין לא מתעורר הדין בעולם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות