לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת מטות

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 544 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת מטות - פרשת מטות-מסעי, יום ג´, כ"ד תמוז, תשע"ג
"מאמר התבוננות בהדר בית המקדש שנחרב" בית המקדש שהיכן לבנות דוד, היה מגדל גבוה בירושלים, והיה מכוון כנגד בית המקדש שלמעלה,. ונקרא "מגדל" לרוב יופיו כמו "צואר" הגוף שבו מתגלה היופי. והיה תל שכל פיות פונים אליו בתפילה. ושם היו נתקנים אלף תיקונים שהם בחינות פרטי השכינה ומבאר שכשם שהצואר עיקר הגוף, ובהכרתו נכרת כל הגוף עמו, כך בחורבן בית המקדש נכרת הדר העולם וזיו ישראל. ומבאר עוד שעל חורבן אלו המקדשות וגלות וצרות השבטים בכה יוסף על "צואר" אחיו, כי ראה זאת ברוח הקודש, אבל הם לא ראו.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות