old id === 2419| new id === 3905
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת מטות - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת מטות

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 398 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת מטות - פרשת מטות-מסעי, יום ד´, כ"ה תמוז, תשע"ג
"מאמר הקב"ה מצטער בגלות ישראל ובחורבן המקדש" בחורבן בית המקדש ניטל הכבוד שהוא רמז ליחוד השכינה שתמיד היה הקב"ה משתבח במעשה ישראל שגורמים יחוד, ועתה בחטאם הופרד. ומבאר שיש שמחה לפני הקב"ה כאשר נעשה דין ברשעי העולם, אבל זה רק כשנתמלאה סאתם, היינו שהאריך להם אפו ונתן להם זמן לשוב ולא שבו, או לרשעי הגויים שהגם שלא נתמלאה סאתם אם רצו להרע לישראל, נאבדו לפני הזמן, אכן מבאר כי בחורבן המקדש ובאבוד ישראל אף על פי שנתמלאה סאתם ולא שבו ונעשה בהם דין, עם כל זאת לא היתה שמחה לקב"ה באבדון ישראל ובחורבן, ומזמן ההוא אין שמחה לא בעליונים ולא בתחתונים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות