old id === 2421| new id === 3908
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת מטות - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת מטות

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 426 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת מטות - פרשת מטות-מסעי, יום ה´, כ"ו תמוז, תשע"ג
"מאמר בנין ירושלים והמקדש קודם קיבוץ גלויות" משנחרב בית המקדש נמנע השפע מכל העולמות, ושולטים החיצונים. והשכינה ראתה בחורבן ביתה ובגלות בניה בצער, וירדה לגלות עמהם. וראתה שישראל מקבלים ומצדיקים עליהם את הדין. ומבאר שבזמן הגאולה לא תרצה השכינה לקום מגלותה עד שיבנה הקב"ה בית המקדש ובנין ירושלים תחילה, ואז תקום מעפרה, ויקבץ הקב"ה את נדחי ישראל מהגלות, במהרה בימינו, אמן.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות