לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת מטות

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 417 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת מטות - פרשת מטות-מסעי, יום ו´, כ"ז תמוז, תשע"ג
"מאמר זהירות בקדושת הנשמה יתירה בשבת" שורש הנשמה יתירה היא המלכות דאצילות, וכשעומדת לרדת ולהתפשט לשרות על ישראל קדושים בהתקדש יום השבת, הנה היא עוברת דרך גן עדן ומתרצחת שם בריח הבשמים, ובזה היא מתגשמת מעט ויכולה לרדת ולהתפשט על ישראל, ושם בגן עדן מתעטרים בה רוחות ונשמות הצדיקים. ומבאר כי התפשט הרוח בעולם הזה הנה אויר העולם כולו מתמלא בקדושת השבת, וכל אחד מישראל זוכה על ידה לנשמה יתירה כפי הכנתו. ומסיק כי צריך האדם לשמור עצמו מכל חטא שלא תסתלק ממנו התוספת, שאם תסתלק ח"ו תשרה במקומה על האדם הקליפה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות