old id === 2445| new id === 1070
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

עניין נדרים וגעולי כלים - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - עניין נדרים וגעולי כלים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 816 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג
עניין נדרים וגעולי כלים - פרשת מטות, אור ה´ תשס"ה
הלכות הגעלת כלים על פי החסידות, כדי להוציא את הכלי מרשות העכו"ם שזאת אומרת מדרך הסברות האפיקורסיות הטוענות שהכל מנוהל על ידי הטבע בלבד רחמנא ליצלן, צריך לטובלו במקוה טהרה ולעלותו לדרך האמונה הקדושה בהשגחה הפרטית שהכל מנוהל על ידי השם יתברך בעצמו. על פי ליקוטי הלכות הכשר כלים הלכה א´. עוד, בענייני פרשת השבוע ומסעות בני ישראל במדבר והתיקונים שתיקנו באסיפת ניצוצות הקודש בדרכים ועוד, וכך בחיי כל יהודי כל מסעותיו ומושבותיו הינם בהשגחה פרטית לתיקוני נפשו ותיקוני הניצוצות השייכים אליו בכל מקום שיהיה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות