old id === 2457| new id === 3936
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת דברים - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת דברים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 420 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת דברים - פרש.ת דברים, יום א´, כ"ט תמוז, תשע"ג
מאמר הספד על ירידת השכינה הקבה לקח לאדם והניחו בגן עדן, ולימדו שם את התורה, והיו מלאכי השרת משבחים לפניו, ובזה היו מקבלים חיות ושפע. ואז נתקנא השטן באדם, ופיתה לחווה והחטיאה, והטיל בה זוהמא, ונמשך המוות בעולם. ומבאר כי קודם החטא היו אדם וחווה משכן לשכינה, וכיון שחטאו נסתלקה השכינה מעליהם, והקבה מקונן איכה. ומבאר כי כדוגמת זה נעשה בחורבן בית המקדש, שהשכינה נסתלקה ממשכנה שבבית המקדש, והחיצונים שולטים שם, והקבה מקונן איכה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות