old id === 2459| new id === 2960
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת דברים - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת דברים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 522 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת דברים - פרשת דברים, יום ב´, א´ אב, תשע"ג
מאמר שנאת הסטרא אחרא לשכינה מיום בריאת העולם נתקנא השטן בשכינה הקדושה, וכשהחטיא לחווה נתקלל ונדחה, ומאז הוא אורב להחטיא לבני אדם הפורצים גדר וסייג. ומבאר כי מאז חטא חווה החטיא השטן לבני ישראל, עד שגרם לחורבן בית המקדש ולשפלות השכינה. ועל צער זה בוכים המלאכים הקדושים וקוראים איכה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות