old id === 2466| new id === 2731
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת דברים - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת דברים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 1135 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת דברים - פרשת דברים, יום ה´, ד´ אב, תשע"ג
מאמר צער הקבה על גלות השכינה כשהרבו ישראל עוונות, נסתלק הקבה שהוא בחינת זא, למעלה אל הבינה, ומבאר בפנמיות את צער השכינה בגלות, שירדה אל מקום החיצונים, ושהקבה יורד לבכות ולקונן באיכה, על פרידת השכינה ממנו, שבנינה נהרס, והייחוד נפרד.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות