לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת עקב

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 516 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת עקב - פרשת עקב, יום א´, י"ד אב, תשע"ג
"מאמר סגולת פרשיות המזוזה" ומבואר בו כי מצד הסטרא אחרא נמשכים כמה מזיקים ומקטרגים, והקב"ה ברחמיו לישראל, מבקש שנשתדל בעבודתו, והוא ישמור אותנו מהם. וכן הוא בפתח הבית שכאשר רואים המזיקים את השם שד"י מבחוץ מיד הם מתרחקים. ומבאר כי שלמות השם שד"י הוא על ידי הפרשיות הכתובות במזוזה, שעל ידי הארתם מקבלת השכינה כח לשמור את ישראל. ומסיק כי ישראל קדושים ניכרים ורשומים במעשיהם שהם בני המלך הקב"ה, בגופם בברית, בלבושם בציצית. ובראשם ובידם התפילין. ובנעליהם במצוות חליצה, בשדה במצוות לקט, שכחה, ופאה. ובבתיהם במצוות מזוזה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות