לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת עקב

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 570 | לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת עקב - פרשת עקב, יום ו´, י"ט אב, תשע"ג
"מאמר סוד מעלת זיווג ליל שבת" עונת החכמים היא מליל שבת לליל שבת בדוקא, ובפרט בחצות, והגם שבכל יום יש חצות הלילה יחוד העליון, הנה אינו דומה במעלתו ליחוד שיש בליל שבת, כי בליל שבת יש הארת השכינה שחלק מהרוח המתפשט ממנה מאיר לתחתונים בסוד נשמה יתירה, והזמן מסוגל להמשיך נשמות קדושות מבלי עירוב טוב ורע כימות החול.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות