לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ראה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 401 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ראה - פרשת ראה, יום א´, כ"א אב, תשע"ג
"מאמר סגולה להכניע את היצר הרע" כשגוער האדם ביצר הרע, גורם שגם למעלה הקדושה גוערת בשטן המקטרג, ושולטת בו. ואם לא נדחה יצרו בגערה, יעסוק בתורה, ואם לא נדחה גם בזה אז יזכיר לעצמו את יום המיתה שיצתרך אז ליתן דין וחשבון, ובזה ישבר ויכניע ליבו. ומבאר כי היצר הרע שולט במקום שמחת יין וגסות רוח, וכשנזכר ביום המיתה מתסלקת הגסות רוח ונכנע. ולעומתו יצר הטוב שולט במקום שיש שמחת התורה הקדושה. ומבאר עוד כי החטא מחליש את כח היצר הטוב ומונע ממנו להתגבר על יצר הרע, ומביא פחד ויראה בלב האדם, והראיה היא מאחי יוסף שנתייראו. ומסיק כי הגם שח"ו חטא האדם, הנה אסור לו להתייאש, אלא יבטח בקב"ה וישוב בתשובה שלימה, ויזכה למדריגותו של קודם החטא.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות