לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ראה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 364 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ראה - פרשת ראה, יום ב´, כ"ב אב, תשע"ג
"מאמר תשובה מועילה לכל חטא ועוון" אין דבר בעולם העומד לפני התשובה, והגם שחטא ופגם האדם במידות העליונות, ופגם בעבירות שיש עליהם שבועה להרע, הנה אם שב בתשובה באמת, הכל מתכפר ונתקן, ומתבטלים ממנו כל גזרות רעות. ורק העומדים במרדם ואינם רוצים לשוב, הם אלה שבאחרית הימים יענשו. ומבאר כי מידת התשובה היא מגודל רחמי הקב"ה על בריותיו, וכל שכן על בני אדם.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות