old id === 2603| new id === 4043
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ראה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ראה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 418 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ראה - פרשת ראה, יום ד´, כ"ד אב, תשע"ג
"מאמר זריזות לשוב בתשובה" צריך האדם להיזהר שלא יבוא לידי חטא, ואם חטא צריך להיזהר להזדרז לשוב לפני שיסתלק מן העולם ויעמוד בדין. ומבאר כי קיום האדם בעולם הזה הוא על ידי שני בחינות צללים, וכשהם מתסלקים האדם נמצא במיטת חוליו ועומד להסתלק, והגם שישוב אז בתשובה, עם כל זאת אינה תשובה מעולה כמו שהיה בבריאותו. ומסיק כי הקב"ה משביע ומזהיר לנשמות האדם שלא לחטוא, ואם חטא שיתודה וישוב במהרה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות