old id === 2605| new id === 4046
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ראה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ראה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 418 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ראה - פרשת ראה, יום ה´, כ"ה אב, תשע"ג
"מאמר התשובה ממתיקה את הדינים" התגלות הנאורות והשפעת מידת הרחמים, תלויה במעשיהם של ישראל, שאם מעשיהם מתוקנים נמשך שפע בכל המידות ומתברך העולם, ואם לא ח"ו יש הסתר פנים ומתעורר הדין, כי הרשעים מהפכים מידת הרחמים למידת דין. ובאר כי כשישראל שבים בתשובה, אזי מתמתקים הדינים, ומידת הדין מתהפכת לרחמים, ומאירה מידת הבינה להמשיך כפרה וטהרה לישראל קדושים.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות