old id === 2607| new id === 4049
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ראה - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ראה

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 392 | לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ראה - פרשת ראה, יום ו´, כ"ו אב, תשע"ג
"מאמר סגולת קדושת שבת" החכמים יודעים שבליל שבת יש כח בנשמה יתירה להמשיך נשמות מעולם האצילות, הנה הם ממתינים לזמן זה, כי המוליד מוליד בדמותו וצלמו וכפי כשרון מעשיו. ומבאר עוד כי מקדושת השבת מסתלקים כל הרוחות הרעות והמקטרגים מן העולם, ולכן אין אנו מזכירים בברכת השכיבנו "ושמור צאתנו ובאנו" כי השכינה פורסת כנפיה עלינו לשמירה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות