לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת שופטים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 533 | לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ג
לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת שופטים - פרשת שופטים, יום א´, כ"ח אב, תשע"ג
"מאמר תשובה מתוך הכנעה" אין רצון הקב"ה בקורבן הבא על חטא, רק בקורבן שלמים כדוגמת קורבן התמיד. ומבאר כי החוטא הוא על ידי שיש בו מידת הגאוה, ולכן תשובתו היא על ידי לב נשבר וחרטה. ומבאר עוד שעיקר הכפרה בזמן בית המקדש בהבאת קורבן על חטא, היתה על ידי ההכנעה והחרטה, שהיא מעיקרי ומיסודות התשובה. ומסיק כי הקב"ה מכבד לאדם שאינו מתגאה ואינו נמשך אחר תענוגות עולם הזה המביאים לרמות רוח וגאוה.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות