old id === 2669| new id === 1837
לשיעור באתר ערוץ התורה החדש

ענייני גלגולים בפרשת שופטים - שיעור תורה לצפייה - הרב יוסף שובלי שליט''א

לחצו לחזרה לדף שיעורי התורה

ערוץ התורה - הרב יוסף שובלי שליט"א - ענייני גלגולים בפרשת שופטים

סימון אהבתי לבעלי פייסבוק בלבד.

לבעלי חשבון פייסבוק בלבד:

צפיות: 735 | לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג
ענייני גלגולים בפרשת שופטים - פרשת שופטים, מוצ"ש, תשס"ה
ענייני פרשת השבוע - כיצד מתגלגלות נפשות החוטאים דור אחר דור על מנת לתקן את שפגמו. עפ"י אור החיים הקדוש ועוד.


לזיכוי הרבים!

המלץ לחבר לצפות \ לשמוע בשיעור תורה זה:


כל הזכויות שמורות © | אין לשדר להקרין או להפיץ הן אלקטרונית והן מכנית ובכל דרך שהיא ללא אישור המערכת - מוסדות תיקון המידות